Drama: Tableau vivant! ( deel 2)

We beelden in groepjes het verhaal van meester Kikker uit!

De meester vertelt dat hij een geheim heeft.

De meester kijkt of er niemand luistervinkt.

De meester vertelt zijn geheim, de kinderen luisteren verbaasd.

De meester moet er snel vandoor.

De kinderen zijn benieuwd en volgen de meester.